PolAmk-valmennuskurssimme kuulumisia 1/3


Poliisiammattikorkeakoulun pääsykokeisiin valmentava koulutus by tomi.jokivalli@turvanvuoksi.com, 10.4.2024
Valmennuskurssimme mallia 2024 alkoi kartoitus-ja valintavaiheen jälkeen tammikuun lopussa. Kuten aiemminkin, kurssilaiset totuttelivat ensimmäisen viikon toisiinsa ja kurssin rytmiin. Aluksi käytettiin joitakin päiviä käytännön asioiden opetteluun ja jaettiin opetusvälineet eli tietokoneet, valintakoekirjat ja muu tarvittava.

Kurssilaiset saivat kuntosalijäsenyydet ja ne käytiin yhdessä aktivoimassa saliketjun pisteessä. Kuitenkin, kuten aiemmillakin kursseilla, varsinainen opiskelu aloitettiin varsin nopeasti - aikaa ei ole tuhlattavaksi.

Suomenkielen taitoa on opettamassa ja kehittämässä Rita, fyysisen kunnon osalta osaamistaan jakaa Juuso - molemmat tuttuja viime kurssilta. Poliisialan näkemystä, poliisin toimintaan sekä periaatteisiin ja lakeihin perehdyttämistä hoitaa Tomi. Toinen poliisitaustan omaava henkilö on Janne, joka muun ohella vastaa henkisen puolen vahvistamisesta eli antaa psyykkistä valmennusta.

Kurssilaisten motivaatio on ollut alusta asti korkealla ja halu kehittää osaamistaan on hyvä. Se onkin äärimmäisen tärkeää, koska me voimme vain antaa oppia, tietoa, vinkkejä ja kannustaa tekemään. Varsinaisen työn kuten lukemisen, kirjoittamisen ja fyysisen harjoittelun tekevät kurssilaiset itse!
Joillekin se on tarkoittanut entisen arjen jättämistä taakse ja esimerkiksi liikuntamäärien suurta lisäämistä. Se on kuitenkin kannattanut, kuten liikuntatestit osoittivat. Niistä lisää seuraavassa blogissa.

Saimme luvan ottaa kurssille muutaman edellisellä kurssilla olleen henkilön ja he ovat omien kokemustensa ja näkemystensä myötä toimineet välillä vertaisohjaajina antaen vinkkejä esimerkiksi artikkelien tärkeimmistä asioista ja kannustaneet tekemään fyysistä harjoittelua annetun ohjelman mukaan. He ovat viime kurssin pohjalta nähneet, että pitää vaan luottaa osaaviin opettajiin, jotka osaavat asiansa.

Tätä kirjoittaessa kurssia on jo käyty hyvän matkaa. Kuten aiemminkin, kurssilla on henkilöitä, joiden arkeen ramadan on vaikuttanut omalla tavallaan. He ovat tottuneet siihen elämänsä aikana ja ovat loistavasti pystyneet opiskelemaan huolimatta paastoamisen (myös vedettömyys) aiheuttamasta päiväaikaisesta haitasta ja esimerkiksi liikuntaharjoitukset he ovat tehneet myöhemmin illalla.

Sinua saattaa kiinnostaa myös

PolAmk-valmennuskurssimme kuulumisia 2/3

Valmennuskurssimme on edennyt yli puolen välin ja paljon on taas tapahtunut. Tätä kirjoittaessa olemme siirtyneet toukokuun puolelle. Kurssilaiset ovat edelleen pääasiassa opiskelleet suomea eri muodoissa, käyneet läpi pääsykoekirjan artikkeleita ja harjoitelleet fyysistä puolta....