VERKKOKOULUTUKSET: OPETUS JA KASVATUS


Opetusturvallisuus by Janne K., 31.1.2024

Turvallinen oppimisympäristö - verkkokoulutus

Tervetuloa mukaan Opettajien turvallinen oppimisympäristö -verkkokoulutukseen. Voit suorittaa verkkokoulutuksen omalla ajallasi kun sinulle sopii. Voit suorittaa sen esimerkiksi tietokoneella tai mobiililaitteella. Sopimuksen mukaan se on asiakkaan käytettävissä tietyn ajan, jolloin koulutus on suoritettava.

Koulutuksen sisältöä ovat muun muassa:

Toimivalta:
Mitä opettaja saa perusopetuslain mukaan tehdä ja mitä ei saa tehdä esimerkiksi haastavissa oppilastilanteissa.

Koulutus sisältää runsaasti esimerkkejä, videoita ja tietoa.


Hätävarjelutilanteet:
Milloin perusopetuslaki ei enää ole toiminnan perusteena vaan tilanteessa toimitaan rikoslaissa olevan hätävarjelun myötä. 


Verkkokurssin hyötyjä:
- Aikaan ja paikkaan sitomaton tapa omaksua uutta ja päivittää tai kerrata vanhaa tietoa.
- Helppo tapa saattaa työyhteisön tiedot ja osaaminen samalle tasolle ilman VESO-päiviä tms. Kurssin suorittaa kerralla alle 45 minuutissa.


Mitä mahdollisuuksia verkkokurssin jälkeen:
Työyhteisölle on hyvä tilata lähikoulutukseksi joitain tiettyjä aiheita käsittävä koulutus. Tarpeen vaatiessa esimerkiksi prima-edu®️ -koulutus käytännön harjoitteluineen tai jokin muu, mitä yhteisö kaipaa verkkokurssin lisäksi.

Lisätietoja ja ilmoittautumiset osoitteessa https://turvanvuoksi.com/koulutukset. Vahvista ammattitaitoasi ja varmista, että olet valmis kohtaamaan haasteet asiakastyössä ammattimaisesti ja turvallisesti.

https://youtu.be/9qGGrHxYAUY?feature=sharedPedagoginen turvallisuus - verkkokoulutus

Tervetuloa mukaan Pedagoginen turvallisuus-verkkokoulutukseen, jonka voit suorittaa omalla ajallasi kun sinulle sopii. Voit suorittaa sen esimerkiksi tietokoneella tai mobiililaitteella. Sopimuksen mukaan se on asiakkaan käytettävissä tietyn ajan, jolloin koulutus on suoritettava.

Koulutuksen sisältöä ovat muun muassa:

Mitä pedagoginen turvallisuus tarkoittaa:
Mitä opettaja saa perusopetuslain mukaan tehdä ja mitä ei saa tehdä esimerkiksi haastavissa oppilastilanteissa.
Koulutus sisältää runsaasti esimerkkejä, videoita ja tietoa.


Miten varhaiskasvatuksessa, esiopetuksessa ja perusopetuksessa voidaan luoda turvallisuutta eri keinoin: Mitä merkitystä turvallisuuden kannalta on esimerkiksi  oppimisympäristöllä ja toimintakulttuurilla ja miten niiden kautta voidaan vaikuttaa uhka- ja vaarakäytöksen ennaltaehkäisyyn ja hallintaan.


Hätävarjeluperusteisen suojelun käsite:
Mitä se tarkoittaa ja milloin sitä voidaan soveltaa käytännön tilanteissa.
Lisäksi ohjeita miten sitä voi soveltaa turvallisesti.


Verkkokurssin hyötyjä:
- Aikaan ja paikkaan sitomaton tapa omaksua uutta ja päivittää tai kerrata vanhaa tietoa.
- Helppo tapa saattaa työyhteisön tiedot ja osaaminen samalle tasolle ilman VESO-päiviä tms. - Kurssin suorittaa kerralla alle 45 minuutissa.


Mitä mahdollisuuksia verkkokurssin jälkeen:
Työyhteisölle on hyvä tilata lähikoulutukseksi joitain tiettyjä aiheita käsittävä koulutus. Tarpeen vaatiessa esimerkiksi prima-edu®️-koulutus käytännön harjoitteluineen tai jokin muu, mitä yhteisö kaipaa verkkokurssin lisäksi. Verkkokaupastamme löytyy myös suojavaatteita väkivaltaisiin tilanteisiin.


Lisätietoja ja ilmoittautumiset osoitteessa https://turvanvuoksi.com/koulutukset. Vahvista ammattitaitoasi ja varmista, että olet valmis kohtaamaan haasteet asiakastyössä ammattimaisesti ja turvallisesti.

Sinua saattaa kiinnostaa myös

VARHAISKASVATUS JA OPETUSALAN KOULUTUKSET

koulutuksemme auttavat sinua ja työyhteisöäsi kehittämään tarvittavia taitoja ja strategioita, jotta voitte toimia tehokkaasti ja turvallisesti haastavissa kohtaamisissa.

AVI KOULUTTAA! Lapsen haastava käytös ja fyysinen rajaaminen Vantaa 24.1.2024

Koulutuksessa paneudumme lapsen haastavaan käytökseen ja sen taustoihin. Tarjoamme käytännön esimerkkejä, jotka auttavat ymmärtämään lapsen käytöksen syitä ja tarjoavat työkaluja sen hallintaan. Käymme läpi tilanteita, jolloin vanhemman kanssa voi olla haastavaa olla kasvatusk...

Opettajien keskustelua tukevaa uutisointia : Opettajan vapauttava tuomio

Opettajien ammatti on täynnä haasteita ja vastuuta. Eräs äskettäin Iltalehdessä julkaistu artikkeli, “Opettajan vapauttava tuomio”, tarjoaa opettajille tärkeän pohdinnan aiheen: Miten meidän tulisi toimia kohdatessamme häiritsevää käytöstä koulussa ja missä menevät voimankäytö...