VARHAISKASVATUS JA OPETUSALAN KOULUTUKSET


Opetusturvallisuus by Janne K., 30.1.2024

Lapsen ja nuoren uhka- ja vaarakäytöksen ennakointi ja hallinta - koulutus


Tervetuloa osallistumaan Prima III -konseptin Lapsen ja nuoren uhka- ja vaarakäytöksen ennakointi ja hallinta -koulutukseemme, joka on suunniteltu erityisesti lasten ja nuorten parissa työskenteleville ammattilaisille. Koulutus sisältää tärkeitä osa-alueita, kuten lapsen ja nuoren fyysinen rajoittaminen ja henkilökunnan työturvallisuus. Lisäksi Prima III- konsepti  tarjoaa myös kertaus- ja jatkokoulutuksia.

Koulutuksen sisältö:

Fyysinen rajoittaminen: Koulutuksessa käsitellään lapsen ja nuoren fyysistä rajoittamista sekä siihen liittyviä turvallisuusnäkökohtia.
Työturvallisuus: Työturvallisuus on keskeinen osa koulutusta, ja opetamme, kuinka voit turvallisesti työskennellä haastavissa tilanteissa.

- Koulutusten kesto: 3 x 45 minuuttia

- Kaksi kouluttajaa: Koulutus toteutetaan kahden kouluttajan voimin, jotta voimme taata laadukkaan opastuksen kaikille osallistujille.


- Osallistujamäärä: Osallistujamäärä on rajoitettu maksimissaan 25 henkilöön koulutusta kohden, jotta voimme varmistaa, että jokainen osallistuja saa       kattavan opastuksen harjoittelussa.


- Kouluttajien ammattitaito: Kouluttajamme ovat työskennelleet tai työskentelevät haastavissa pedagogisissa kouluissa ja ovat suorittaneet Prima Edu®️ -kouluttajakurssin, mikä takaa heidän ammattitaitonsa..


Lapsen ja nuoren uhka- ja vaarakäytöksen ennakointi ja hallinta -koulutus auttaa sinua ja työyhteisöäsi kehittämään tarvittavia taitoja ja varmuutta toimia turvallisesti ja ammattimaisesti lasten ja nuorten parissa. Pyydä tarjous, ja räätälöimme juuri teidän tarpeisiinne sopivan koulutusohjelman.


https://turvanvuoksi.com/koulutukset - autamme mielellämme varmistamaan, että te voitte tarjota turvallisen ja ammatillisen ympäristön lapsille ja nuorille työskennellessänne heidän kanssaan.

Meidän Youtube -kavalta löydät videon, josta näet miltä toiminta näyttää.
https://youtu.be/DaMYf_wU0dM?feature=sharedOpettajien ja koulunkäynninohjaajien toimivalta-koulutus

Tervetuloa oppimaan, kertaamaan ja päivittämään tietojannei siitä, mitä opettajat, koulunkäynninohjaajat ja muu koulun henkilöstö saa lakien mukaan esimerkiksi haastavissa tilanteissa tehdä ja mitä ei. Koulutus luodaan kohderyhmän mukaiseksi ja otetaan huomioon asiakkaan toivomia painopistealueita.

Koulutuksen sisältö:

- Mitä eri lait edellyttävät ja sallivat opetushenkilöstön tekevän: Tuodaan esimerkkien myötä ilmi, miten henkilöstön tulisi eri tilanteissa  toimia lain vaatimusten mukaan, jotta ollaan mahdollisten jälkiselvitysten suhteen vakaalla pohjalla ja oma henkinen kestävyys olisi parempi - epävarmuus oikeuksista ja velvollisuuksista mahdollistaa virheellisen toiminnan tai toimimatta jättämisen

- Omat valmiudet ja stressireaktiot: Käydään läpi työntekijöiden erilaisuutta ja kykyjä toimia haastavissa tilanteissa. Puhutaan armollisuudesta itseä kohtaan. Kerrotaan mitä stressireaktiot voivat aiheuttaa ja miten niiden vaikutusta voidaan keventää.

- Yhteisöllisyys: Tuodaan ilmi miten tärkeää yhteisöllisyys ja yhteiset toimintatavat ovat. Miten niitä voidaan kehittää, mitä on syytä huomioida.
Vaaralliset esineet kouluissa: Halutessanne kouluttaja antaa konkreettisen demon siitä, millaisia erilaisia esineitä lapsilla ja nuorilla voi nykyään olla mukanaan. Kaikki ei aina ole sitä, miltä näyttää. Esineiden näkeminen ja “hypistely” voivat helpottaa niihin suhtautumista hyvinkin paljon.

https://turvanvuoksi.com/koulutukset - autamme mielellämme varmistamaan, että te voitte tarjota turvallisen ja ammatillisen ympäristön lapsille ja nuorille työskennellessänne heidän kanssaan.Mitä somessa tapahtuu -koulutus

Tervetuloa osallistumaan sosiaalisen median maailmaan ja ennen kaikkea siihen, mitä lapset ja nuoret siellä tekevät, mille altistuvat ja mihin voivat itse syyllistyä. Koulutus luodaan asiakkaan toiveen mukaisesti siten, että se kohdistuu opetushenkilöstölle, opiskelijoille tai vaikkapa huoltajille vanhempainiltaan.

Koulutuksen aiheita:

- Mitä some tänään tarkoittaa: Mitä eri sovelluksia nuoret nyt käyttävät ja miten ne toimivat.
- Mitä vaaroja somessa voi olla: Miten meitä kaikkia voidaan huijata, miksi huijauksiin uskotaan. Mille somessa voidaan altistua ja miten se (voi) vaikuttaa ihmiseen.
- Mihin rikoksiin voi itse helpostikin somessa syyllistyä: Käydään esimerkein läpi nuorten tavanomaista toimintaa somessa ja huomataan, miten helposti voi syyllistyä esimerkiksi kunnianloukkaukseen, rikokseen yllyttämiseen  tai seksuaalisen kuvan luvattomaan levittämiseen.
- Mitä rikosoikeudellinen vastuu tarkoittaa käytännössä.
- Mihin opettajan tai huoltajan olisi hyvä kiinnittää huomiota: Kerrotaan esimerkein, millaiset muutokset nuoren toiminnassa, asenteessa tai muussa elämässä voivat olla signaaleita jostain huolestuttavasta.
- Mitä opetushenkilöstö tai huoltajat saavat ja voivat tehdä: Miten asioista olisi hyvä keskustella nuoren kanssa, miten rajoittaa lapsen puhelimen käyttöä, saanko ottaa puhelimen pois.

https://turvanvuoksi.com/koulutukset - autamme mielellämme varmistamaan, että te voitte tarjota turvallisen ja ammatillisen ympäristön lapsille ja nuorille työskennellessänne heidän kanssaan.


Haastavien huoltajien ja omaisten kohtaaminen - koulutus


Tervetuloa mukaan Haastavien huoltajien ja omaisten kohtaaminen - koulutukseemme, joka on suunniteltu esimerkiksi sivistystoimen ja sotesektorin työntekijöille. Tämä koulutus keskittyy riskien tunnistamiseen ja tarjoaa keinoja niiden poistamiseen tai vähentämiseen. Opit, mitä voit tehdä haastavissa tilanteissa työntekijänä ja kuinka työnantaja voi fyysisesti lisätä toimenpiteitä, joilla minimoidaan uhkaavat tilanteet.

Koulutuksen sisältö:

Riskien tunnistaminen:
- Koulutus alkaa riskien tunnistamisella ja niiden ymmärtämisellä.
- Opit havaitsemaan potentiaalisesti haastavat asiakastilanteet ennakolta.

Riskien hallinta:
- Koulutuksessa käydään läpi erilaisia strategioita ja keinoja, joilla voit hallita riskejä ja ennaltaehkäistä niitä, esimerkiksi mitä huomioida tilaturvallisuuden suhteen.

Työntekijän rooli haastavissa tilanteissa:
- Opit, miten voit toimia ammattimaisesti ja turvallisesti haastavissa asiakastilanteissa sekä
- miten voit suojautua mahdollisilta vaaratilanteilta.

Työnantajan vastuu:
- Koulutuksessa keskitytään myös siihen, miten työnantaja voi fyysisesti lisätä toimenpiteitä ja varusteita, jotta työntekijät voivat työskennellä mahdollisimman turvallisesti.

Koulutuksen kesto:
- Koulutus kestää 2-3 tuntia, joten voit helposti sovittaa sen aikatauluusi.

Haastavien huoltajien ja omaisten kohtaaminen -koulutus auttaa sinua ja työyhteisöäsi kehittämään tarvittavia taitoja ja strategioita, jotta voitte toimia tehokkaasti ja turvallisesti haastavissa asiakaskohtaamisissa. Olemme täällä tukemassa teitä ja auttamassa teitä lisäämään työturvallisuutta.

Lisätietoja ja ilmoittautumiset osoitteessa https://turvanvuoksi.com/koulutukset. Vahvista ammattitaitoasi ja varmista, että olet valmis kohtaamaan haasteet asiakastyössä ammattimaisesti ja turvallisesti.Mitä opettajan tulisi tietää jengiytymisestä ja radikalisoitumisesta - koulutus

Tervetuloa mukaan Jengiytyminen ja radikalisoituminen - koulutukseemme, joka on suunniteltu esimerkiksi koulujen henkilökunnalle ja nuorisotyöntekijöille . Tässä koulutuksessa selvitetään muun muassa mitä nämä pääotsikot tarkoittavat ja miten niihin liittyviä merkkejä voi havaita.

Koulutuksen sisältö:

Mitä jengiytyminen ja radikalisoituminen tarkoittavat:
- Mistä on kyse
- Miltä tilanne näyttää Suomessa ja muualla maailmassa.


Miksi nämä ilmiöt saavat kannatusta nuorten keskuudessa:  
- Miten nuoret ajautuvat näiden ilmiöiden pariin ja mitä he kokevat saavansa niistä. 

Mitä merkkejä näistä ilmiöistä voi nähdä:
- Mistä työntekijä voi tunnistaa nuoren, joka on kiinnostunut näistä asioista tai on ajautunut niiden pariin.


Mitä voit tehdä, jos havaitset näitä ilmiöitä:
- Miten toimia, jos tuntemasi nuori on näiden ilmiöiden imussa.
- Mitä työyhteisö voi tehdä.
- Jos asia menee rikosprosessiin, mitä sen käytännössä tarkoittaa.

Koulutuksen kesto: Koulutus kestää 2-3 tuntia, joten voit helposti sovittaa sen aikatauluusi.
Koulutus auttaa sinua ja työyhteisöäsi kehittämään tarvittavia taitoja ja strategioita, jotta voitte toimia tehokkaasti ja turvallisesti haastavissa asiakaskohtaamisissa. Olemme täällä tukemassa teitä ja auttamassa teitä lisäämään työturvallisuutta.

Lisätietoja ja ilmoittautumiset osoitteessa https://turvanvuoksi.com/koulutukset. Vahvista ammattitaitoasi ja varmista, että olet valmis kohtaamaan haasteet asiakastyössä ammattimaisesti ja turvallisesti.


Sisällesuojautumisen Koulutus: Turvallisuutta organisaatiollesi

Tervetuloa tutustumaan Sisällesuojautumisen Koulutukseemme, joka on suunniteltu tarjoamaan tehokkaita turvallisuusratkaisuja yrityksille, yhteisöille ja kouluille. Tämä koulutus on välttämätön turvatoimi tilanteissa, joissa ulkopuolelta aiheutuvat vaaratilanteet voivat uhata henkilöstön turvallisuutta. Koulutuksessa opitaan tunnistamaan milloin sisällesuojautuminen on tarpeen, millainen on hyvä suoja ja miten toimia oikein vaaratilanteissa.

Kenelle:
- Yrityksille
- Yhteisöille
- Kouluille

Miksi:
Sisällesuojautumisen koulutus on ratkaisevan tärkeä, kun ulkoiset vaaratilanteet, kuten savu, kaasu tai räjähdykset, tai kohdennettu väkivalta uhkaavat turvallisuutta. Tämä koulutus auttaa organisaatiotasi valmistautumaan ja toimimaan tehokkaasti vaaratilanteissa.

Milloin:
Sisälle suojaudutaan silloin, kun poistuminen rakennuksesta aiheuttaa vaaran henkilöstölle. Tämä voi olla tarpeen esimerkiksi onnettomuuden tai väkivallan uhkaan liittyvissä tilanteissa.

Miten:
Koulutuksessa opitaan tunnistamaan ne tilanteet, joissa sisällesuojautuminen on välttämätöntä. Käytännön harjoitusten avulla osallistujat oppivat, millainen on turvallinen suoja, ja harjoittelevat suojautumista oikeassa työympäristössään.

Koulutuksen Sisältö:
- Teoria: Käymme läpi teoriassa milloin ja miksi sisällesuojautuminen on tarpeellista.
- Käytännön Harjoitukset: Harjoitellaan sisällesuojautumista omassa työympäristössä.
- Räätälöity Koulutus: Koulutus räätälöidään aina asiakkaan olosuhteiden mukaan.
- Koulutuksen Kesto: Koulutus kestää 2-3 tuntia, riippuen osallistujien määrästä.

Sisällesuojautumisen koulutus on olennainen osa riskienhallintaa ja työturvallisuutta. Se varmistaa, että organisaatiosi henkilöstö on valmiina toimimaan turvallisesti ja tehokkaasti vaaratilanteissa. 

https://turvanvuoksi.com/koulutukset - autamme mielellämme suunnittelemaan koulutuksen, joka parhaiten sopii tarpeisiinne. Varmista organisaatiosi turvallisuus ja valmius toimia haastavissa tilanteissa!
Sinua saattaa kiinnostaa myös

Prima-edu® turvallinen kasvu -ja oppimisympäristö

TAVOITTEENA ON UHKA- JA VAARAKÄYTÖKSEN EHKÄISY JA HALLINTA: - TUOMME YMMÄRRETTÄVÄKSI VARHAISKASVATUKSEN TOIMINTAKULTTUURIN JA VUOROVAIKUTUKSELLISTEN TEKIJÖIDEN MERKITYKSEN UHKA- JA VAARAKÄYTÖKSEN ENNALTAEHKÄISYSSÄ. - KEHITÄMME TYÖNTEKIJÖIDEN FYYSISIÄ VALMIUKSIA KASVATUK...

VERKKOKOULUTUKSET: OPETUS JA KASVATUS

Verkkokoulutukset voit suorittaa omalla ajallasi kun sinulle sopii. Voit suorittaa sen esimerkiksi tietokoneella tai mobiililaitteella. Koulutusten kesto n. 45 minuuttia

AVI KOULUTTAA! Lapsen haastava käytös ja fyysinen rajaaminen Vantaa 24.1.2024

Koulutuksessa paneudumme lapsen haastavaan käytökseen ja sen taustoihin. Tarjoamme käytännön esimerkkejä, jotka auttavat ymmärtämään lapsen käytöksen syitä ja tarjoavat työkaluja sen hallintaan. Käymme läpi tilanteita, jolloin vanhemman kanssa voi olla haastavaa olla kasvatusk...