SOSIAALI -JA TERVEYDENHUOLTOALAN ERITYISKOULUTUKSET


by Janne K., 31.1.2024

Turvallisempi kotikäynti- koulutus

Tervetuloa osallistumaan Turvallisempi Kotikäynti -koulutukseemme, joka on suunniteltu erityisesti sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille, joiden työ liittyy asiakkaiden kotikäynteihin. Tiedämme, että näillä kotikäynneillä kohtaatte monenlaisia haasteita, mukaan lukien psyykkistä ja fyysistä väkivaltaa asiakkaiden taholta. Siksi tämä koulutus on suunniteltu tukemaan teitä omien valmiuksienne kehittämisessä ja turvallisuutenne varmistamisessa.

Koulutuksen sisältö:

- Riskienarviointi: Opit arvioimaan työsi riskejä ja tunnistamaan potentiaaliset uhka- ja vaaratilanteet etukäteen.

- Uhka- ja vaaratilanteiden ennakointi: Koulutuksessa keskitytään erityisesti siihen, miten voitte ennakoida ja valmistautua haastaviin asiakaskohtaamisiin asiakkaiden kotona.

- Toiminta vaaratilanteissa: Saatte konkreettisia työkaluja ja taitoja siitä, miten toimia uhkaaviksi koetuissa tilanteissa, mukaan lukien hätävarjelun käsite.

- Toiminta tilanteen jälkeen: Koulutus käsittelee myös, miten toimia tilanteen jälkeen, jotta varmistetaan palautuminen ja mahdollisten seuraamusten hallinta.
Koulutuksen käytännön tiedot:

- Kesto: Koulutus kestää kolmesta neljään tuntia, joten voitte helposti sovittaa sen kiireiseen aikatauluunne.

- Räätälöity: Koulutus räätälöidään juuri teidän tarpeisiinne, jotta se vastaa mahdollisimman hyvin työnne haasteita ja tarpeita.


Turvallisempi Kotikäynti -koulutuksemme auttaa teitä kehittämään taitojanne ja lisäämään turvallisuutta kotikäyntien yhteydessä. Olemme täällä tukemassa teitä ja auttamassa teitä paremmin valmistautumaan haastaviin tilanteisiin. Älkää jättäkö turvallisuutta sattuman varaan – tilatkaa koulutuksemme ja vahvistakaa ammattitaitoanne.


Lisätietoja ja ilmoittautumiset osoitteessa [https://turvanvuoksi.com/koulutukset. Turvallisemmat kotikäynnit ovat mahdollisia, kun varustaudutte asianmukaisilla taidoilla ja tiedolla.


Haastavien asiakastilanteiden hallinta - Koulutus

Tervetuloa mukaan Haastavien Asiakastilanteiden Hallinta -koulutukseemme, joka on suunniteltu erityisesti virastoissa ja asiakaspalvelupisteissä työskenteleville ammattilaisille. Tämä koulutus keskittyy riskien tunnistamiseen ja tarjoaa keinoja niiden poistamiseen tai vähentämiseen. Opit, mitä voit tehdä haastavissa tilanteissa työntekijänä ja kuinka työnantaja voi fyysisesti lisätä toimenpiteitä, joilla minimoidaan uhkaavat tilanteet.

Koulutuksen sisältö:

- Riskien tunnistaminen: Koulutus alkaa riskien tunnistamisella ja niiden ymmärtämisellä. Opit havaitsemaan potentiaalisesti haastavat asiakastilanteet ennakolta.

- Riskien hallinta: Koulutuksessa käydään läpi erilaisia strategioita ja keinoja, joilla voit hallita riskejä ja ennaltaehkäistä niitä.


- Työntekijän rooli haastavissa tilanteissa: Opit, miten voit toimia ammattimaisesti ja turvallisesti haastavissa asiakastilanteissa sekä miten voit suojautua mahdollisilta vaaratilanteilta.


- Työnantajan vastuu: Koulutuksessa keskitytään myös siihen, miten työnantaja voi fyysisesti lisätä toimenpiteitä ja varusteita, jotta työntekijät voivat työskennellä mahdollisimman turvallisesti.


- Koulutuksen kesto: Koulutus kestää 2-3 tuntia, joten voit helposti sovittaa sen aikatauluusi.

Haastavien Asiakastilanteiden Hallinta -koulutus auttaa sinua ja työyhteisöäsi kehittämään tarvittavia taitoja ja strategioita, jotta voitte toimia tehokkaasti ja turvallisesti haastavissa asiakaskohtaamisissa. Olemme täällä tukemassa teitä ja auttamassa teitä lisäämään työturvallisuutta.

Lisätietoja ja ilmoittautumiset osoitteessa [https://turvanvuoksi.com/koulutukset]. Vahvista ammattitaitoasi ja varmista, että olet valmis kohtaamaan haasteet asiakastyössä ammattimaisesti ja turvallisesti.


Irti Otteesta - Koulutus

Tervetuloa mukaan Irti Otteesta -koulutukseemme, joka on suunniteltu antamaan käytännön taitoja ja varmuutta väkivaltaisista tilanteista selviytymiseen. Tämä koulutus on erityisen hyödyllinen hoiva-, hoito- ja kasvatusalojen ammattilaisille, jotka saattavat kohdata haastavia tilanteita työssään.

Koulutuksen sisältö:

- Teoria (45 min): Koulutus alkaa teoriaosuudella, jossa käsitellään perusteita väkivaltaisista tilanteista ja niiden tunnistamisesta.

- Käytännön harjoittelu (2x45 min): Käytännön taitojen harjoittelu on keskeisessä roolissa. Harjoitteet tehdään pareittain, ja ne auttavat sinua oppimaan, kuinka voit turvallisesti irrottautua väkivaltaisista tilanteista.


- Räätälöity koulutus: Koulutus voidaan järjestää asiakkaan omilla tiloilla tai erillisellä sopimuksella koulutuksen järjestäjän hankkimissa tiloissa. Hinta määräytyy erillisen sopimuksen perusteella. Koulutus voidaan myös muokata asiakkaan tarpeiden ja toiveiden mukaiseksi.


- Osallistujamäärä: Koulutukseen voi osallistua enintään 30 henkilöä. Suuremmille ryhmille järjestämme koulutuksen, jossa on kaksi kouluttajaa, jotta voimme taata laadukkaan opetuksen.


Irti Otteesta -koulutuksemme auttaa sinua hankkimaan tarvittavat taidot ja itsevarmuuden väkivaltaisten tilanteiden hallintaan. Uskomme, että ammattitaitoinen koulutus voi tehdä työstäsi turvallisempaa ja antaa sinulle taitoja, joita tarvitset haastavissa tilanteissa.


Ota yhteyttä meihin [https://turvanvuoksi.com/koulutukset] saadaksesi lisätietoja ja keskustellaksesi koulutuksen järjestämisestä juuri sinun tarpeidesi mukaisesti. Vahvista taitojasi ja varmista, että olet valmis kohtaamaan vaikeat tilanteet ammattimaisesti ja turvallisesti.


AVEKKI - koulutus


Tervetuloa mukaan AVEKKI - koulutukseen. Kyseessä on laajasti tunnettu koulutuskonsepti, jonka nimi tulee sanoista Aggressio, Vuorovaikutus, Ennaltaehkäisy, Kehittäminen, Koulutus, Integrointi.

Koulutuksen sisältö:

Mitä AVEKKI on:
AVEKKI -toimintatapamalli tarjoaa keinoja eri hoitotoimenpiteiden ja tehtävien suorittamiseen sekä itsensä suojaamiseen. Yhteiset toimintatavat takaavat työ- ja asiakasturvallisuuden..


Miksi AVEKKI:
Haastavat työtilanteet vaativat henkilöstöltä ennakoinnin ja viestinnän taitoja,
tietoa aggressioita aiheuttavista tekijöistä sekä henkilökunnan ja oman toiminnan arviointia. Kaikkia tilanteita ei voi aina ennakoida vaikka niin haluaisikin ja siksi henkilöstö tarvitsee yhteisen toimintamallin haastavien tilanteiden hallintaan. 


AVEKIN arvoja ja periaatteita:
Muun muassa yksilön ihmisarvon kunnioittaminen, yhteisöllisyys, dialogisuus sekä hoidollisuus ja kivuttomuus.


Koulutuksen kesto:
AVEKKI-koulutukset kestävät muutamien tuntien ylläpitokoulutuksista aina täysimittaiseen 24 tuntia käsittävään kokonaisuuteen. Välimalleina ovat 8h, 12h ja 16h koulutukset.

Kouluttajatahomme on ollut mukana kehittämässä AVEKKIA ja laatu on sen myötä valtakunnan parasta. 

Lisätietoja ja ilmoittautumiset osoitteessa https://turvanvuoksi.com/koulutukset. Vahvista ammattitaitoasi ja varmista, että olet valmis kohtaamaan haasteet asiakastyössä ammattimaisesti ja turvallisesti.