Esittely: Ratkaisukeskeinen Neuropsykiatrinen Valmentaja -koulutus


Koulutukset: Sosiaali- ja terveydenhuoltoala, Koulutukset: Varhaiskasvatus- ja opetusala by Janne K., 18.6.2024

Turvanvuoksi Oy on ylpeä yhteistyöstä Nyt Ratkes -yrityksen kanssa joka tarjoaa "Ratkaisukeskeinen Neuropsykiatrinen Valmentaja" -koulutusta. Tämä kattava koulutus antaa valmiuksia työskennellä neuropsykiatrisia erityispiirteitä omaavien henkilöiden kanssa ratkaisukeskeisiä menetelmiä hyödyntäen.

Koulutuksen Rakenne ja Sisällöt

Koulutus koostuu 12 etäkoulutuspäivästä, videoista, vertaistyöskentelystä, arkeen vietävästä harjoittelusta ja kirjallisista tehtävistä. Osallistujat saavat laajan materiaalipaketin, johon kuuluu muun muassa Repo A. teokset "Valmennuksen poluilla" ja "Nepsy-perheiden tukeminen" (molemmat pdf-muodossa). 

Sisällöt:          

Orientaatio/ Anne Repo
Mitä on neuropsykiatrinen valmennus
Johdatus ratkaisukeskeiseen toimintamalliin
Ratkaisukeskeisen toimintamallin taustateoriat
Positiivinen psykologia
Ratkaisukeskeisen asiakastyön menetelmiä

Yksilötehtävä: Pohdinta ensimmäisen osion teemoista
Vertaisryhmätehtävä ratkaisukeskeisen asiakastyöstä
Valmennusprosessi/ Anne Repo
Tavoitteen asettelu
Motivaatiopsykologiaa
Asenteet, arvot, uskomukset
Muksuopin ja Reteamingin keinoja valmennukseen
Vertaisryhmätehtävä valmennusprosessista
Neuropsykiatriset erityispiirteet /lääkärin luento/ Tuuli Nikkarinen
Toiminnanohjaus ja tiedonkäsittely/ Anne Repo
Aistisäätely
Yksilötehtävä: Pohdinta aihealueen teemoista
Arjenhallinnan tukeminen / Krista Lomas
Aistiesteetön ympäristö
Kuvatuki
Vertaisryhmätehtävä valmennuksen keinoista
Tunnesäätelyn tukeminen / Maria Ruuskanen
Vuorovaikutustaidot, tunnetaidot, impulsiivisuuden hallinta
Haastava käyttäytymiseen vastaaminen/ Janne Korhonen ja Anne Repo
Seksuaalisuus ja nepsy-piirteet/ Liisa Kesonen
Yksilötehtävä: Pohdinta aihealueen teemoista
Eri-ikäiset valmentautujat/ Tero Jääskeläinen ja Anne Repo
Vertaisryhmätehtävä: Työkirja perheen valmentamiseen
Traumat ja nepsypiirteet / Tero jääskeläinen
Vertaisryhmätehtävä valmentajaksi kehittymisestä ja lopputöistä
Valmentajana toimiminen ja lopputöiden purku

Itsenäinen työskentely:
- Arkiharjoittelu ratkaisukeskeisen asiakastyön menetelmistä
- Vertaisryhmätehtävät
- Verkkomateriaaliin tutustuminen ja pohdinnat
- Kirjallisuuteen tutustuminen
- Lopputyö valmennusprosessi tai kehittämistehtävä  
 
Ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja koulutus on jatkokoulutusta sosiaali-, terveys-, kasvatus- ja opetusaloilla työskenteleville. Koulutukseen voi osallistua ilman em. pohjakoulutusta omasta kiinnostuksesta lähtien. Ilman vaadittavaa pohjakoulutusta ei voi osallistua kilpailutuksiin tai toimia palvelun tarjoajana.Koulutus soveltuu myös harrastustoiminnassa oleville ohjaajille ja valmentajille.

Koulutus antaa valmiuksia työskennellä neuropsykiatrisia erityispiirteitä (ADHD, Tourette, autismin kirjo, kielellinen kehityshäiriö omaavien henkilöiden sekä mielenterveys- ja päihdekuntoutujien kanssa käypähoitosuositusten mukaisesti.

Koulutuksen Kustannukset ja Maksuvaihtoehdot

Koulutuksen hinta on 1950€ (sis. alv), ja se on mahdollista maksaa 1-12 erässä.


Koulutuksen tarjoaa joukko alan huippuammattilaisia, mukaan lukien:

Anne Repo: Ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja, lyhytterapeutti ja työnohjaaja
Tuuli Nikkarinen: Nuorisopsykiatrian erikoislääkäri, perhe- ja psykoterapeutti
Krista Lomas: Ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja, tuleva Professional Organizer ja esikoiskirjailija
Maria Ruuskanen: Sosiaalialan & sotedigi-yrittäjä, työkokemusta Rikosseuraamusalalta
Janne Korhonen: Poliisi, lähihoitaja, psyykkinen valmentaja, turvallisuusvalvoja ja itsepuolustusohjaaja, opiskelee nyt ratkaisukeskeistä lyhytterapiaa
Tero Jääskeläinen: MSc Solution Focused Therapy, perhe- ja paripsykoterapeutti, neuropsykiatristen valmentajien kouluttaja, DDP-terapeutti, NLP-Master practitioner
Liisa Kesonen: Seksuaaliterapeutti, ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja

 
Erityisesti haluamme esitellä Turvanvuoksi Oy:n kouluttajan, Janne Korhosen, joka tuo koulutukseen vahvan käytännönläheisen näkökulman. Janne on poliisi, lähihoitaja, psyykkinen valmentaja, turvallisuusvalvoja ja itsepuolustusohjaaja sekä valmistuu ratkaisukeskeiseksi lyhytterapeutiksi 12/24.

Hän kouluttaa eri alojen ammattilaisia kohtaamaan vaativia ja uhkaavia tilanteita, tarjoten toimintaperiaatteita fyysisesti haastavista tilanteista selviytymiseen. Janne yhdistää mielenterveystyön ja turvallisuuskoulutuksen asiantuntemuksen, tuoden osallistujille arvokkaita näkökulmia ja käytännön työkaluja kuten prima-edu® lapsen fyysinen rajoittaminen ja pedagoginen turvallisuus -konseptin tarjoamia pperiaatteita.

Koulutuksen Tavoitteet:

Koulutuksen tavoitteena on lisätä ymmärrystä neurokirjon erityispiirteistä ja tarjota käytännön keinoja tukea, ohjata ja valmentaa erityispiirteitä omaavia henkilöitä ratkaisukeskeisiä työmenetelmiä hyödyntäen.

Koulutuspäivät ja Sisällöt

Koulutuspäivät pidetään klo 9-15 ja ne sisältävät vuorovaikutuksellisia luentoja, verkkomateriaaleja, käytännön harjoituksia, ryhmätyöskentelyä ja asiantuntijavierailuja. Koulutuksessa painotetaan kokemuksellisuutta, ja osallistujat harjoittelevat koulutuksen sisältöjen käyttöä omassa työssään. Lopputyönä toteutetaan valmennusprosessi tai kehittämistehtävä.

Koulutuspäivät ovat seuraavat:

2024:

14.9.
28.9.
19.10.
9.11.
23.11.
14.12.
2025:

11.1.
1.2.
15.2.
15.3.
5.4.
10.5.
Liity mukaan ja kehity ratkaisukeskeiseksi neuropsykologiseksi valmentajaksi, joka osaa tukea ja ohjata neuropsykiatrisia erityispiirteitä omaavia henkilöitä tehokkaasti ja empaattisesti.

Ota yhteyttä:

Lisätietoja ja ilmoittautuminen:

https://www.neuropsykiatrinenvalmentaja.fi/443876847
 

Sinua saattaa kiinnostaa myös

Prima-edu® turvallinen kasvu -ja oppimisympäristö

TAVOITTEENA ON UHKA- JA VAARAKÄYTÖKSEN EHKÄISY JA HALLINTA: - TUOMME YMMÄRRETTÄVÄKSI VARHAISKASVATUKSEN TOIMINTAKULTTUURIN JA VUOROVAIKUTUKSELLISTEN TEKIJÖIDEN MERKITYKSEN UHKA- JA VAARAKÄYTÖKSEN ENNALTAEHKÄISYSSÄ. - KEHITÄMME TYÖNTEKIJÖIDEN FYYSISIÄ VALMIUKSIA KASVATUK...