Valmennuskurssimme kuulumisia: Mistä tässä kurssissa on kyse?


by tomi.jokivalli@turvanvuoksi.com, 15.5.2023
Hei hyvä blogimme lukija. 

Olemme tammikuun lopulta lähtien järjestäneet toista Poliisiammattikorkeakouluun valmentavaa kurssiamme. Kyseinen kurssi on tarkoitettu työttömille tai työttömyysuhan alla oleville vieraskielisille täysi-ikäisille henkilöille.

Kyseisen kurssin rahoitus tulee ELY-keskukselta ja mukana on myös TE-palvelut, koska kyseessä on työvoimapoliittinen kurssi. Turvanvuoksi Oy hoitaa käytännön järjestelyt ja opetuksen.

Kurssille oli tälläkin kertaa runsaasti hakijoita, joista valitsimme TE-palveluiden kanssa hakukriteerit täyttävät henkilöt. Heidät kaikki haastateltiin ja heistä valittiin potentiaaliset henkilöt kartoitusviikolle.

Koska Poliisiammattikorkeakouluun hakijoilta edellytetään varsin hyvää suomenkielen taitoa, oli riittävä kielitaito perusedellytys kurssille pääsemiseksi. Sitä testattiin pääasiassa myös kartoitusviikolla.

Kartoitusviikon perusteella valittiin vajaat 20 henkilöä varsinaiselle kurssille. Miehiä ja naisia oli suunnilleen yhtä paljon.

Kurssin sisällöllinen painotus liittyy luonnollisesti PolAmk:n pääsykokeisiin, eli kurssilla harjoitellaan ja vahvistetaan suomenkielen monipuolista osaamista (kirjoitus, lukeminen, puhuminen jne.), liikuntaa painottuen pääsykoeosioihin, joita ovat juoksu, ketteryysrata, leuanveto / ylätalja ja penkkipunnerrus. 

Suomenkielen oppimista varten palkkasimme erittäin taitavan ja monipuolisen taustan omaavan henkilön, jolla on kokemusta S2-opetuksesta (suomi toisena kielenä) sekä monipuolista kulttuurien tuntemusta. Tunneillaan hän opettaa peruskielioppia, kirjoittamisen ja luetun ymmärtämisen taitoja ja monia muita asioita. 

PolAmk:n pääsykoekirjassa on paljon erilaista poliisin ammattiin liittyvää sanastoa ja niiden merkityksen avaaminen on tärkeää. Näitä termejä ja asioita käydään läpi sekä suomenkielen opettajan että pitkän poliisiuran tehneen henkilön johdolla.

Tämän entisen poliisin kanssa kurssilaiset kuulevat ja juttelevat viikottain poliisin työstä, kevyesti lakeihin liittyvistä asioista ja yhteiskunnan perusasioista. Harjoittelemme säännöllisesti myös muita pääsykokeisiin liittyviä asioita kuten päättelykykyä, haastatteluja ja muistia.  

Liikuntaa varten kurssilaisia varten palkattiin personal trainer, joka harjoittaa ja opettaa kurssilaisia livenä, laatii heille harjoitusohjelmat + ruokavaliot ja on muutenkin kurssilaisten käytettävissä puhelimitseja viestein.

Henkistä kykyä ja muun muassa stressinsietoa harjoitetaan psyykkisen valmentajan avulla. Valmentaja kertoo vinkkejä ja harjoittaa kurssilaisia erilaisin keinoin.

Kurssilla vierailee muutamia poliiseja kertomassa muun muassa siitä, millaista on työskennellä ulkomaalaistaustaisena tai naisena poliisissa. Kurssilaisemme tekevät muutamia lyhyitä opintoreissuja eri paikkoihin kuten käräjäoikeus ja Poliisiammattikorkeakoulu. Käymme myös ampumassa.

Opiskelua varten kurssilaisten käyttöön hankittiin sähköinen alusta, missä tehtävät ja materiaali ovat. He saivat tietokoneet kurssin ajaksi ja lisäksi heille hankittiin muun muassa pääsykoekirjat, joiden pohjalta pääsykokeiden esseekirjoitus tehdään.

Opiskelu on pääasiassa luokkaopetusta Helsingin Vallilassa. Sillon tällöin kurssin jo edettyä hyvän matkaa on tapana ollut silloin tällöin pitää etäpäiviä, jolloin toimitaan sähköisen alustan etäyhteydellä.

Koska kyseessä on työvoimapoliittinen kurssi, olemme sitoutuneet tälläkin kertaa järjestämään järjestyksenvalvojakurssin niille kurssilaisille, joilla ei kyseistä koulutusta vielä ole. Tarkoitus on saada kurssilaisia työllistettyä järjestyksenvalvontatehtäviin heidän odottaessaan PolAmk:n pääsykokeita tai siinä tapauksessa, että koulun ovet eivät seuraavalla yrittämällä aukea.

Opiskelijoita yhdistää korkea motivaatio ja halu päästä poliisiksi. Jotkut heistä ovat jo hakeneet Poliisiammattikorkeakouluun päästen jopa hakuprosessin toiseen vaiheeseen, mutta suurin osa ei ole vielä ollut pääsykokeissa.

Vertaistuki, yhteishenki ja toisten kannustaminen ovat erittäin tärkeitä elementtejä kurssilaisten keskuudessa.