Kommentti terveydenhuollon väkivaltaan


by Janne K., 14.2.2023

Otimme viime aikoina kantaa hoito- ja kasvatusalan työntekijöihin kohdistuneeseen työpaikkaväkivaltaan, koska meiltä kysyttiin aiheeseen näkemyksiä turvallisuusalan kouluttajina. Nämä kannanotot ja haastattelut voitte lukea Iltalehdestä ja Motiivi-lehdestä (juttu löytyy edellisestä blogistamme). Saimme kirjoituksista paljon positiivista palautetta, koska puhuimme kasvatus- ja terveydenhuoltoalan henkilökuntaan kohdistuneista ja lisääntyneistä väkivaltatilanteista. Kaikella on aina myös kääntöpuolensa. Meihin otti muutama henkilö yhteyttä ja kertoi, että me olemme viemässä aloja ”amerikan malliin” tarkoittaen, että varaudumme olemattomiin väkivaltatilanteisiin turvavaatteilla ja turvallisuuskoulutuksilla. Tilanteisiin, joita ei henkilön mukaan todellisuudessa ole olemassa. 

Talouselämä -lehti otti uusimmassa numerossaan myös kantaa tähän samaan terveydenhuoltoalan väkivaltaan ja sen seurauksiin. Artikkelin mukaan henkilökunnan kuormittavuus kasvaa, motivaatio vähenee ja vaarana on jopa työkyvyttömyys. Samoja teemoja, joita me Turvanvuoksi yrityksen koulutuksissa olemme tuoneet esiin. Turvallisuus on osa työhyvinvointia sekä osa kokonaisuutta. Onneksi yhä useammat työnantajat ovat havainneet tämän ja työpaikkojen täsmäkoulutukset ovat lisääntyneet. Monet edellä mainitut alat ovat myös uskaltaneet ostaa henkilökunnalle turvallisuutta lisääviä vaatteita ja varusteita kuten Able-turvatakkeja ja turvahihoja. 
Edellä mainitut alat ovat olleet mukana kehittämässä näitä meidän räätälöityjä tuotteita ja koulutuksia.

Asiakaskohtaamisissa olemme kuulleet, että paikoissa, jossa henkilökunta kokee paljon henkistä kuormitusta väkivaltaisuudesta, on sijaisten saaminen haastavampaa, mikä lisää entisestään jäljelle jäävän henkilökunnan kuormitusta. Hoitoalalla sijaiset voivat valita osastot ja työpaikat, jossa asiat ovat hoidettu paremmin kuin toisissa paikoissa. Tällä tarkoitan oikeanlaista henkilökunnan mitoitusta, jatkuvaa kouluttautumista, avointa keskustelukulttuuria ja työtoverin tukemista. Esimiehet ottavat huomioon tehdyt poikkeamailmoitukset ja reagoivat niihin mahdollisuuksien ja budjetin mukaan. Työnantajan tehtävänä on turvata työntekijöiden turvallisuus järjestämällä asianmukaista koulutusta ja vaikka hankkimalla oikeanlaiset turvallisuusvälineet ja vaatteet.

Talouselämässä kirjoitetaan, että väkivalta on työelämässä yhä yleisempää. Tämän vahvistaa meidän omat huomiomme koulutustemme yhteydessä kysyttäessä, että kuinka moni on kohdannut väkivaltaa? Yhä useampi käsi nousee ylös. Joskus koulutuksissa oleville täytyy ensin avata, mitä väkivalta on. Moni ei enää tiedosta, mitä termillä “väkivalta” tarkoitetaan, koska se on niin arkipäiväistä. Myös väkivallasta puhuminen on vaikeaa, koska ”aihe on tabu” kirjoittaa Talouselämä. Sama tunne tuli meille kun saimme nämä pari vastakkaista viestiä. Aiheesta ei saisi puhua tai jos puhutaan niin se ei kosketa kaikkia. Tämä on totta. Ei kosketa kaikkia, mutta joita se koskettaa niin heillä on oikeus tuoda se kuuluviin. Vaikka useimmissa paikoissa asiat ovat hyvin eikä väkivaltaa esiinny niin se ei tarkoita, ettei asiaa saa ottaa esille.

Voit lukea Talouselämän artikkelin ohessa olevan linkin kautta: Väkivalta on työelämässä yhä yleisempää, ja sillä on kolme synkkää seurausta – ”Aihe on tabu”

https://www.talouselama.fi/uutiset/vakivalta-on-tyoelamassa-yha-yleisempaa-ja-silla-on-kolme-synkkaa-seurausta-aihe-on-tabu/61e1f0c1-000e-40af-8f23-200be906c75b?toc=5-2023

ABLE Turvatakki 2.0