Poliisiammattikorkeakouluun valmentava koulutus vieraskielisille (nro 709756)


by Janne K., 18.11.2022
Haussa oleva työvoimakoulutus
 
 
Poliisiammattikorkeakouluun valmentava koulutus vieraskielisille (nro 709756)
 
Kuvaus
Valmentavan koulutuksen tavoitteena on, että opiskelija saa Poliisiammattikorkeakoulun (Polamk) pääsykokeissa vaadittavat tiedot ja taidot (ml. korkeakouluopinnoissa vaadittavan suomen kielen taidon) ja pystyy läpäisemään pääsykokeet menestyksellisesti. Koulutuksessa opiskellaan Poliisiammattikorkeakoulun valintakokeissa ja opinnoissa tarvittavia tietoja ja harjoitellaan vastaavia taitoja sekä tutustutaan poliisin työhön.

Poliisin työkentällä on tarvetta vieraskielisille poliiseille. Valmentavalla koulutuksella pyritään vastaamaan tähän tarpeeseen vahvistamalla vieraskielisten työnhakijoiden valmiuksia suoriutua Poliisiammattikorkeakoulun pääsykokeista ja sitä kautta työllistyä poliisiksi.

Lisätiedot
KOULUTUKSEN KOHDERYHMÄ

Koulutuksen kohderyhmänä ovat alalle soveltuvat työttömät ja työttömyysuhanalaiset vieraskieliset Suomen kansalaiset, jotka ovat työnhakija-asiakkaana TE-toimistossa tai kuntakokeilussa.

Pääsyvaatimukset: 
- 18 vuoden ikä
- suoritettu toisen asteen tutkinto
- kielitaitovaatimuksena vähintään B2.1 -taitotaso (itsenäisen kielitaidon perustaso) tai sitä vastaava suomen kielen taito.

KOULUTUKSEN SISÄLTÖ 

Koulutuksessa käydään läpi Polamk:n pääsykokeessa tarvittavat tiedot ja taidot. Näitä taitoja harjoitellaan niin että hakijalla
on hyvät edellytykset läpäistä pääsykokeet menestyksellisesti.  
Poliisiammattikorkeakoulun pääsyvaatimukset löytyvät www.polamk.fi. 

Valmentava koulutus sisältää mm. seuraavat aiheet:
- kirjalliseen kokeeseen valmistautuminen monipuolisella suomenkielen harjoittelulla
- pääsykokeen kirjallisen materiaalin läpikäyminen
- suomen kielen kieliopin huoltoa 
- ryhmähaastatteluun valmistautuminen
- yksilöhaastatteluun valmistautuminen
- fyysisiin testeihin valmentavaa kuntoharjoittelua
- virkamiesruotsiin tutustuminen
- tutustumiskäynti Poliisiammattikorkeakouluun
- kokemusasiantuntijoiden luentoja kuten koulussa opiskelevien ja poliisiksi valmistuneiden vieraskielisten kokemuksia

Koulutuksen aikana jokainen osallistuja suorittaa järjestyksenvalvojan peruskurssin, joka auttaa työllistymään mm. yksityiselle turvallisuusalalle.

KOULUTUKSEN TOTEUTUKSESTA

Koulutuksen kartoitusjakso järjestetään 16. - 20.1.2023. Kartoitusjaksolta valitaan opiskelijat varsinaiseen koulutukseen, joka toteutetaan 30.1. - 22.6.2023.

Koulutus suoritetaan monimuoto-opintoina. Koulutukseen sisältyy lähiopetusta, etäopetusta, itsenäisesti suoritettavia tehtäviä
ja kuntoharjoittelua. Koulutus on opiskelijalle maksutonta, mutta mahdolliset viranomaismaksut (lupakortit) opiskelija maksaa itse.

Koulutuksen vastuuopettajat ovat alalla pitkään toimineita poliiseja, joilla on kokemusta ulkomaalaistaustaisten asiakasryhmien kanssa toimimisesta sekä pedagogiset pätevyydet omaavia S2 -(suomi toisena kielenä) opettajia.


KOULUTUKSEEN HAKEUTUMINEN

Esivalinta tehdään hakemusten perusteella, joten ole hyvä ja perustele hakemuksesi huolellisesti. Esivalinnan jälkeen osa hakijoista kutsutaan haastatteluun.

Hae koulutukseen täyttämällä sähköinen hakemus työhallinnon internet-osoitteessa www.tyomarkkinatori.fi ja haussa oleva työvoimakoulutus (-> sanahakuna toimii koulutuksen numero 709756 tai koulutuksen nimi).

Palvelun käyttö edellyttää verkkopankkitunnuksia tai sirullista henkilökorttia.

Vaihtoehtoisesti voit jättää paperihakemuksen työ- ja elinkeinotoimistoon tai kuntakokeiluun. 
Mikäli täytät sähköisen hakemuksen ilman pankkitunnuksia, on Sinun vahvistettava hakemuksesi TE-toimistossa/kuntakokeilussa ennen hakuajan päättymistä. 

Huomioithan, että jättämällä koulutushakemuksen sitoudut aloittamaan koulutuksen, mikäli tulet siihen valituksi. Mikäli et osallistu valintatilaisuuteen tai perut koulutukseen osallistumisen ilman pätevää syytä, TE-toimisto selvittää oikeutesi työttömyysetuuteen (Työttömyysturvalaki 2 a luku 12 §).

Koulutushakemuksesi käsittelyä voit seurata  www.tyomarkkinatori.fi - > Oma asiointi - > koulutushakemus.


LISÄTIETOJA koulutuksesta ja sen toteutuksesta sähköpostitse osoitteesta info@turvanvuoksi.com

Koulutukseen hakeutumisesta ja koulutuksen aikaisista taloudellisista etuuksista saat lisätietoa TE- palvelujen valtakunnallisesta koulutusneuvonnasta, puh. 0295 020 702 (ma - pe 9.00 - 16.15) tai www.facebook.com/koulutusneuvonta
 
Paikkakunta: Helsinki
Kouluttaja: Turvanvuoksi Oy
Koulutuspaikan osoite: Helsinki/Kalasataman ja Sörnäisten alueella
Koulutus alkaa: 16.01.2023
Haku päättyy: 30.11.2022
Kesto: 100 pv
Opiskelupaikkoja: 15