Huoltajien aiheuttamat turvallisuusuhat ja vaaratilanteet kouluissa


Media, Opetusturvallisuus by tomi.jokivalli@turvanvuoksi.com, 2.10.2023
Saimme tänään lukea erittäin ikävää mediatietoa huoltajien käyttäytymisestä koulujen opetushenkilöstöä, lähinnä opettajia, kohtaan. Kyseisen uutisen pohjana on kyselytutkimus ja sen tulokset. Linkki uutiseen tämän kirjoituksen lopussa.
Me olemme Turvanvuoksi Oy:ssä havainneet samaa eli pelkästään opiskelijat eivät ole opettajille uhkaa tai vaaraa aiheuttavia henkilöitä, vaan tätä tekevät myös heidän huoltajansa. Joissain tapauksissa jopa muut sukulaiset, joilla ei ole juridista kulmaa opiskelijaan, mutta tulevat pontevasti "puolustamaan" sukulaislastaan.

Millä tavoin huoltajien toiminta ilmenee tai voi ilmentyä? Erilaisina lievempinä tekoina kuten ikävänä ja epäasiallisena kommentointina Wilma-viesteissä tai sitten painostavana käytöksenä, kun tullaan vaikka seuraamaan oman lapsen koulupäivää ja samalla tuijotetaan opettajaa ja kirjataan hänen sanomisiaan ja tekemisiään muistiin.
Teot voivat myös täyttää rikoksen määritelmän eli kyseessä voi olla laiton uhkaus, vainoaminen, kunnianloukkaus, pahoinpitely tai jokin muu. Tulee mieleen, että nämä ovat usein niitä samoja rikosnimikkeitä, joihin lapset ja nuoret syyllistyvät kouluissa keskenään tai henkilökunnan suuntaan. Jatkoajatuksena tulee mieleen, että ovatko lapset ja nuoret oppineet näitä "taitoja" vanhemmiltaan, jos hekin syyllistyvät aikuisina ihmisinä samoihin asioihin?

Meiltä pyydetään pääasiassa turvallisuuskoulutuksia liittyen opettajien toimivaltaan opiskelijoihin nähden tai sitten halutaan oppia ennakoimaan vaarallisia ja väkivaltaisia tilanteita sekä oppia toimimaan niissä. Olemme myös olleet vanhempainilloissa kertomassa nuorten käyttäytymisestä somessa ja sen käytöksen mahdollisista seurauksista esimerkiksi rikosprosessuaalisesti.

Olemme saaneet myös kyselyitä, voimmeko kouluttaa varautumaan huoltajien tapaamisiin tai siihen kun suuttunut huoltaja tulee koululle. Kyllä, olemme noitakin asioita kouluttaneet ja niitä tulemme oletettavasti kouluttamaan jatkossa vielä enemmän.

Tärkeintä näissä kouluihin liittyvissä uhka-ja vaaratilanteissa on fyysisen turvallisuuden lisäksi muistaa henkinen turvallisuus ja työnantajan sekä kollegoiden tuki: tieto siitä, että en ole yksin näiden asioiden kanssa helpottaa suuresti sekä töissä että kotona (minne ajatukset väistämättä tuodaan mukana) ja että voin luottaa työnantajaan ja työsuojeluun on äärimmäisen tärkeää.

On ihan työturvallisuuslain mukaisestikin olennaista, että työntekijät toimivat kuten heiltä odotetaan (omat tehtävät, vastuut ja velvollisuudet) ja työnantaja mahdollistaa mahdollisimman häiriöttömän ja turvallisen työympäristön. Tähän pitäisi kitkattomasti liittyä yhteisön kesken sovitut toimintamallit ja avoimuus kuten myös sosiaalinen turvallisuus. 

SINÄ ET OLE YKSIN !

https://yle.fi/a/74-20051968