Kaupan alan työntekijöiden kohtaama väkivalta: Tarve turvallisuustoimenpiteille


by Janne K., 13.6.2023

Kaupan ala on monille meistä tuttu, ja käymme päivittäin erilaisissa kaupoissa ostoksilla. Harvoin pysähdymme miettimään, millaisia riskejä kaupan alan työntekijät kohtaavat työssään. Valitettavasti väkivallan uhka on todellisuutta monille näille ammattilaisille. Tässä blogikirjoituksessa tarkastelemme tätä vakavaa ongelmaa ja pohdimme, millaisilla turvallisuustoimenpiteitä voidaan parantaa työntekijöiden suojaa.


Kaupan alan työntekijät kohtaavat päivittäin erilaisia ihmisiä eri tilanteissa. Heidän työhönsä kuuluu asiakaspalvelua, kassatoimintoja ja usein myös varastotyötä. Valitettavasti osa näistä kohtaamisista voi johtaa väkivaltaisiin tilanteisiin. Tilastojen mukaan kaupan alalla tapahtuu vuosittain lukuisia tapauksia, joissa työntekijät joutuvat fyysisen tai sanallisen väkivallan uhreiksi. Yle uutisoi 12.6.2023 päivätyssä jutussa ”Myyjä Niina Putulan joutuneen alaikäisen pahoinpitelemäksi kesken työvuoron”. Uutisessa kerrottiin, että alle 15-vuotiaiden tekemien ryöstöjen määrä oli viime vuonna suurempi kuin kertaakaan vuoden 2001 jälkeen.
https://yle.fi/a/74-20036112 #uutisvahti


Väkivallan muodot kaupan alalla voivat vaihdella. Ne voivat sisältää tavallisten asiakkaiden tai ryöstäjien tekemiä uhkailua, fyysistä vahingoittamista, sanallista väkivaltaa tai jopa seksuaalista häirintää. Nämä tilanteet jättävät jälkensä uhreihin fyysisesti ja psyykkisesti. Lisäksi ne vaikuttavat koko työyhteisöön, laskien työntekijöiden motivaatiota ja luottamusta työpaikan turvallisuuteen.


Miksi kaupan alan työntekijät ovat erityisen alttiita väkivallalle? On useita tekijöitä, jotka voivat selittää tätä ilmiötä. Yksi syy on se, että kaupat ovat usein avoimia ja helposti saavutettavia, mikä tarkoittaa sitä, että kuka tahansa voi tulla sisään ilman merkittävää valvontaa tai tarkastusta. Toinen tekijä on tietysti tuotteet ja raha. Kaupan alalla käteismaksut ovat yleisiä, mikä tekee kaupoista houkuttelevia kohteita ryöstöille. Tekijöiden päihteiden käyttö ja alkoholin tarve houkuttelee tekemään ryöstöjä. Alaikäisten kohdalla syy voi olla, ettei laillisesti saa hankittua alkoholia tai ei ole rahaa ostaa haluamiaan tuotteita. Lisäksi korkeat asiakasmäärät ja kiireiset tilanteet voivat aiheuttaa joissakin asiakkaissa stressiä ja jännitteitä, jotka saattavat johtaa aggressiiviseen käyttäytymiseen. Päihteiden käyttö lisää riskiä käyttäytyä väkivaltaisesti. Joskus huono tai väkivaltainen käyttäytyminen on hyväksi havaittu ja opittu malli saada haluamansa. 


Miten voimme parantaa kaupan alan työntekijöiden turvallisuutta? Listasimme kolme keinoa.

 

1. Turvallisuuskoulutus ja -ohjeistus:

Yksi tärkeimmistä tavoista lisätä kaupan alan työntekijöiden turvallisuutta on tarjota heille asianmukaista turvallisuuskoulutusta ja -ohjeistusta. Tämä koulutus voi sisältää konfliktinhallintaa, tapoja rauhoittaa asiakas tai itsensä ja tilannetietoisuutta. Työntekijöille tulee opettaa, miten tunnistaa ja välttää potentiaalisesti vaaralliset tilanteet sekä miten toimia, jos he joutuvat kohtaamaan väkivaltaa. Turvallisuusohjeiden tulisi olla selkeitä ja helposti saatavilla kaikille työntekijöille. Jokainen työntekijä tulee perehdyttää toimimaan ohjeiden mukaan.


2. Turvallisuustoimenpiteiden parantaminen:

Kaupan yritysten on tehtävä aktiivisia toimenpiteitä fyysisen turvallisuuden parantamiseksi työpaikoillaan. Tämä voi sisältää muun muassa turvakameroiden asentamisen, paremman valaistuksen varmistamisen, hyvä näkyvyys myymälän käytävillä, riittävä määrä henkilökuntaa ja näkyvien hälytysjärjestelmien asentamisen sekä paniikkinappien sijoittamisen tarvittaviin paikkoihin. Lisäksi on tärkeää, että yritykset arvioivat säännöllisesti turvallisuusriskit ja päivittävät tarvittaessa toimenpiteitä vastaamaan muuttuvia tarpeita.


3. Henkilökunnan tukeminen ja ilmoitusjärjestelmät:

Kaupan alan työntekijöille tulee tarjota riittävä tuki ja resurssit, jos jotain sattuu. Tilanteen jälkeen tukea, jotta he voivat käsitellä väkivaltatilanteita ja palautua niistä riittävän tehokkaasti. Lisäksi työntekijöille tulisi tarjota helppokäyttöisiä ilmoitusjärjestelmiä, joiden avulla he voivat nopeasti ilmoittaa hätätilanteista ja pyytää apua sekä saada paikalle turvallisuushenkilöstöä tarvittaessa. Tällaiset järjestelmät mahdollistavat nopean reagoinnin ja auttavat vähentämään vahinkoja ja loukkaantumisia. Nykyisin tämä on jo hyvin yleinen käytäntö.

Näiden kolmen toimenpiteen avulla voidaan edistää kaupan alan työntekijöiden turvallisuutta ja luoda turvallisempi työympäristö. On tärkeää, että yritykset sitoutuvat tehokkaisiin turvallisuustoimenpiteisiin ja jatkuvasti arvioivat ja päivittävät niitä vastaamaan uusia uhkia ja tarpeita. Kaupan alan työntekijät ansaitsevat työpaikan, jossa he voivat tuntea olonsa turvalliseksi ja suojatuksi.